NABÍDKA PRÁCE NOVÝ JIČÍN a okolí: Kopřivnice, Příbor, Frenštát p.R., Vsetín.
 
 
 
 
 
pracovní agentura - region Novojičínsko, Příbor, Kopřivnice, Frenštát pod Radhoštěm, Vsetín

Pomůžeme vám najít zaměstnance (nabídka organizacím)

Meko spol. s r.o., Žižkova 1181/6, Nový Jičín byla založena v roce 1992, jako firma s obchodní a výrobní činností. Od roku 2004 pracuje i jako agentura práce na základě povolení MPSV. S ohledem na zákon o zaměstnanosti, nabízí v rámci činnosti agentury práce, dodání zaměstnanců uživateli  na základě dočasného přidělení.

Práce jsou prováděny v provozu objednatele, na jeho montážních linkách a zařízeních. Naši pracovníci pracují na základě pokynů vedoucích pracovníků uživatele, ke kterým jsou  přiděleni,  kteří je odborně řídí, kontrolují a odpovídají za ně.

 

 Využití našich pracovníků je vhodné zejména pro:

 • zabezpečení přechodného nárůstu výroby
 • zabezpečení výroby při větší nemocnosti a dovolených
 • zabezpečení jiných neplánovaných jednorázových činností
 • převedení procentuální části kmenových zaměstnanců pod agenturu řeší riziko spojené s poklesem a nebo výpadkem výroby (agentura může řetězit krátké smlouvy)

Na základě požadavku zákazníka zabezpečíme požadovanou kapacitu jedno i vícesměnných provozů. Naši pracovníci nastoupí proškoleni z BOZP a PO (pouze vstupní ) a povinností uživatele zůstává seznámit pracovníky s organizačními normami upravujícími pohyb po podniku a bezpečnost práce s ohledem na specifika konkrétního pracoviště.

Naše firma se snaží při opakovaných objednávkách dodávat již zapracované lidi.

Výhody: Platíte pouze za odpracovaný čas.

 

 Podmínka zahájení prací:

 • seznámení našich kontaktních pracovníků s provozem určeným pro výkon prací
 • projednání pracovních podmínek s ohledem na druh práce
 • informace o mzdových podmínkách zaměstnanců uživatele vykonávajících stejnou práci
 • projednání platebních podmínek
 • rozsah a způsob dílčích objednávek a jejich potvrzení
 • projednání doby trvání dočasného přidělení
 • určení vedoucích pracovníků uživatele, oprávněných podepisovat dohody o dočasném přidělení
 • určení vedoucích pracovníků uživatele, ke kterým budou zaměstnanci přidělováni
 • učení vedoucích pracovníků uživatele, oprávněných vystavovat závazné objednávky
 • sepsání Rámcové smlouvy
 • dílčí objednávka

 Stanovení ceny

Výpočet ceny se provádí z kompletních mzdových nákladů za odpracované hodiny včetně odvodů + marže. K této ceně se účtuje DPH 21%. Marže se odvíjí od počtu lidí, doby dočasného přidělení a dalších dohodnutých podmínek.

Marže obsahuje kromě zisku i úhradu svátků, dovolených a pracovního oblečení i povinný odvod za nenaplnění stavu ZPS a další režijní náklady spojené s vedením personální agendy a zaměstnanci.

Na základě výkazu odpracovaných hodin (vede uživatel), vystaví agentura přehled mzdových nákladů s členěním dle středisek, odpracovaných hodin a zákonných příplatků. Na základě tohoto přehledu, který slouží jako příloha faktury provede fakturaci.

Splatnost faktur: Splatnost faktur dle dohody. 

 

 Online formulář


 Pokud nebudete vyplňovat formulář online, můžete využít stejnou verzi formuláře níže ve variantě .doc nebo .pdf: 

 

 

 Reference

Více informací a přehled našich partnerů neleznete v sekci reference.

 Kontakt

Jméno a příjmeníPoziceEmailTelefon
Petr MerendaJednatelmerenda@meko.cz602 709 390

 

CERTIFIKACE / OSVĚDČENÍ


    

KONTAKT+420 556 720 001
personal@meko.cz
 
 
Přihlásit