Nápověda (nové okno)
Zpět na web
Chyba

Chyba

Webová část News pravděpodobně způsobuje potíže. Value does not fall within the expected range.

Stránka správy webových částí: Máte-li oprávnění, můžete tuto stránku použít k dočasnému zavření webových částí nebo odebrání osobního nastavení. Další informace získáte u správce webu.

Poradce při potížích se službou Microsoft SharePoint Foundation

ID korelace: 09536ea5-fdfc-4622-8635-c60954e9a6e8

Datum a čas: 11.12.2018 8:29:39